Hlavnou podstatou dopravného značenia (najmä toho s regulačným charakterom) je to, že má prednosť...